ROOMS

ห้องพักตกแต่งเรียบง่ายสไตล์ LOFT ที่ผสมผสานกับความเป็นไทยแบบดั้งเดิมผสมเรื่องราวกรุงธนบุรีเมืองหลวงเก่า

พร้อมระเบียงกว้างขวางให้คุณลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศภายนอก ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

CAFE & BAR

บริการเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น กาแฟสด รวมถึงขนมเค้กและเบเกอรี่รสอร่อยตกแต่งสวยงาม

ในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟผสมไทยประยุกต์และยังมีเครื่องดื่มค็อกเทลให้เลือกสรรหลากหลายเมนู

เพื่อให้คุณลูกค้าผ่อนคลาย

GALLERY

บรรยากาศ การตกแต่งและการออกแบบที่ร่วมสมัย ทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ลอฟ

กับไทยประยุกต์ได้อย่างลงตัว ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยุคกรุงธนบุรี เมืองหลวงเก่า เกิดการรวมกันที่ลงตัว

ABOUT US |

CONTACT

LANGUAGE :

TH

| EN

THE EX BAR

ธนบุรี ชุมชนดั้งเดิมที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตในวิถีแบบท้องถิ่น

ชุมชม "สัมปะยะ" ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ในย่านวงเวียนใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชและการนำเรื่องราวของการ ที่กรุงธนบุรีเคยเป็นเมืองหลวงอยู่  15 ปี ทำให้ย่านนี้มีกลิ่นไอของความเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาตร์ที่น่าศึกษาและน่าสนใจ

 

ทั้งยังเป็นโลเคชั่นที่สะดวกสบายกับการเดินทาง

ใกล้ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น  Icon Siam,

Asiatique The Riverfront

2019 © The Ex Capital Hotel. All Rights Reserved.

ROOMS

ห้องพักตกแต่งเรียบง่ายสไตล์ LOFT ที่ผสมผสานกับความเป็นไทยแบบดั้งเดิม

ผสมเรื่องราวกรุงธนบุรีเมืองหลวงเก่า

พร้อมระเบียงกว้างขวางให้คุณลูกค้า

ได้สัมผัสบรรยากาศภายนอก

ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

BOOKING

CAFE & BAR

บริการเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น กาแฟสด รวมถึง

ขนมเค้กและเบเกอรี่รสอร่อยตกแต่งสวยงาม

ในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟผสมไทย

ประยุกต์และยังมีเครื่องดื่มค็อกเทล

ให้เลือกสรรหลากหลายเมนู

เพื่อให้คุณลูกค้าผ่อนคลาย

THE EX BAR

LOCATION

ธนบุรี ชุมชนดั้งเดิมที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตในวิถี

แบบท้องถิ่นชุมชม "สัมปะยะ" ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่

ในย่านวงเวียนใหญ่ ที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์

พระเจ้าตากสินมหาราชและการนำเรื่องราวของการ

ที่กรุงธนบุรีเคยเป็นเมืองหลวงอยู่  15 ปี ทำให้

ย่านนี้มีกลิ่นไอของความเป็นเมืองเก่า

มีประวัติศาตร์ที่น่าศึกษาและน่าสนใจ

ทั้งยังเป็นโลเคชั่นที่สะดวกสบายกับการเดินทาง

ใกล้ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น  Icon Siam,

Asiatique The Riverfront

GALLERY

บรรยากาศ การตกแต่งและการออกแบบที่ร่วมสมัย ทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่าง

สไตล์ลอฟกับไทยประยุกต์ได้อย่างลงตัว ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยุคกรุงธนบุรี

เมืองหลวงเก่า เกิดการรวมกันที่ลงตัว

2019 © The Ex Capital Hotel. All Rights Reserved.