บริการเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น กาแฟสด รวมถึงขนมเค้กและเบเกอรี่รสอร่อยตกแต่งสวยงาม

ในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟผสมไทยประยุกต์และยังมีเครื่องดื่มค็อกเทลให้เลือกสรรหลากหลายเมนู

เพื่อให้คุณลูกค้าผ่อนคลาย

ให้บริการเครื่องดื่มในช่วงค่ำ ลูกค้าสามารถดื่มด่ำกับค็อกเทลในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟ

ผสมไทยประยุกต์ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าพักได้ผ่อนคลาย

CAFE & BAR

THE EX CAFE

THE EX BAR

2019 © The Ex Capital Hotel. All Rights Reserved.

CAFE & BAR

THE EX CAFE

บริการเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น กาแฟสด รวมถึงขนมเค้กและเบเกอรี่รสอร่อยตกแต่ง

สวยงาม ในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟ

ผสมไทยประยุกต์และยังมีเครื่องดื่มค็อกเทล

ให้เลือกสรรหลากหลายเมนู เพื่อให้คุณลูกค้าผ่อนคลาย

THE EX BAR

ให้บริการเครื่องดื่มในช่วงค่ำ ลูกค้าสามารถดื่มด่ำ

กับค็อกเทลในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ลอฟ

ผสมไทยประยุกต์ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าพักได้ผ่อนคลาย

2019 © The Ex Capital Hotel. All Rights Reserved.